Xarxipèlag

 

Des del curs 2001-02 el nostre centre forma part del projecte xarxipèlag. Aquest projecte és un compromís a dues bandes, per una part la Conselleria es compromet a dotar al centre de la infraestructura necessària (cablejat, connexió ADSL,...), de l’equipament informàtic (ordinadors, impressores, escànner, pissarra digital,...) i servei d’assessoria i manteniment. Per l’altra banda, la de l’escola, suposa la preparació d’una persona per coordinar i solucionar els problemes de manteniment que pugui tenir la xarxa, la preparació del professorat per ser capaç del seu ús, i el compromís de fer un bon ús amb els alumnes de tot el material disponible.

Per aconseguir tot això organitzam desdoblaments d’aula, feim tallers de plàstica, empram les eines del word, cercam a Internet, complementam continguts amb pàgines educatives a través de la xarxa, organitzam seminaris pel professorat al centre,...

L’objectiu fonamental és preparar el nostre alumnat pel futur on indubtablement les noves tecnologies seran una eina bàsica.