TREBALLEM L'EXPRESSIÓ ESCRITA

L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir que els alumnes produeixin textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, adequada a cada edat.

Dediquem una sessió setmanal a cada grup i els alumnes tenen l'ajuda del seu tutor més el mestre de suport.

ENS HEM PROPOSSAT TREBALLAR:

TEXTOS DESCRIPTIUS: novel·les, catàlegs, menús, reportatges, descripcions...

TEXTOS NARRATIUS: notícies, còmics, rondalles, cartes, contes, llegendes...

TEXTOS INSTRUCTIUS: instruccions d'ús de jocs, receptes de cuina, itineraris, maneig d'aparells, normes...

TEXTOS ARGUMENTATIUS: d'opinió, crítiques, discursos, instàncies, publicitat…

TEXTOS EXPOSITIUS: llibres de lectura, articles, treballs amb el diccionari...

TEXTOS CONVERSACIONALS: diàlegs, entrevistes, debats, teatre, converses telefòniques, taules rodones...

TEXTOS RETÒRICS: poesia, acudits, cançons, endevinalles, jeroglífics, rodolins, refranys, poemes, embarbussaments...

TEXTOS EXPLICATIUS: La conferència, projectes, exposicions, cartells...

TEXTOS PREDICTIUS: Butlletí meteorològic, l'horòscop...