Tallers

 

El tractament de l'Expressió Plàstica es fa al centre mitjançant els Tallers. Aquest és l’espai on els alumnes poden expressar plàstica i artísticament tot el que senten i transmetre-ho als altres a través del paper, fang, pintura, escultura,...


Educació Infantil: Aquests últims anys el tema que uneix tots els tallers és l'Art. L’art a través dels artistes i les seves obres: Kandinsky, Tàpies i Miró, Paul Klee, Jackson Pollock i Picasso. A nivell organitzatiu es fa una sessió setmanal doble o sigui una hora i mitja, amb dos mestres: la tutora i la +1 fent desdoblament de grup, si cal.

 

1r cicle: Es fan un pic per setmana i tenen una duració d’hora i mitja. Les persones encarregades de dur-ho a terme són les dues tutores de primer i segon curs més una mestra de suport. Una vegada triada l'essència dels tallers, els mestres decidiran quins tallers relacionats amb els temes principals se faran a cada un dels trimestres.

Aquests tenen una dinàmica rotativa, és a dir, se formen tres grups d’alumnes que aniran rotant de forma que tots els grups facin tots els tallers proposats.


 

2n i 3r cicle: Dins l’àrea de tallers es desenvolupen dos grans blocs: el primer està relacionat a l'àmbit de la plàstica i el segon fa referència al teatre. Ambdós casos es fan tres grups amb un mestre/a responsable.


El primer bloc té una durada d’octubre fins a final de gener. Els grups van rotant de mestre/a després de quatre sessions d’hora i mitja de durada. Així durant els curs cada grup fa tres tallers diferents. La seva finalitat és que l’alumne demostri la seva habilitat i creativitat en relació a les activitats relacionades pels responsables.

 

 

El segon bloc té una durada de febrer fins a final de curs, iniciant així el taller de teatre. Durant aquest temps van treballant tots els aspectes relacionats amb la dramatització plasmant els resultats en la representació d’una obra de teatre a final de curs. En ella hi participen tots els alumnes, on demostren la seva expressivitat tant oral com corporal damunt de l’escenari.