TALLER DE LLENGÜES: Per què? Què? Com? Quan?

 

 

 

Que ens vàrem proposar?

 

 

 

Ens vàrem proposar uns certs canvis metodològics i un d’ells va ser donar a la llengua l’enfocament comunicatiu que realment li pertoca, sense deixar de banda el currículum d’aquests nivells 4t, 5è i 6è de primària i al mateix temps fer un currículum integrat de les dues llengües, català i castellà.

 

 

 

Què hem fet i com ho hem fet?

 

 

 

Hem treballat la llengua des del punt de vista comunicatiu (on es treballen totes les habilitats lingüístiques: xerrar, escoltar, llegir i escriure) mitjançant uns tallers rotatius pels quals els alumnes de 4t, 5è i 6è hi han anat passant barrejats entre ells, amb la finalitat de fer un aprenentatge cooperatiu i alhora col·laboratiu.

 

De dimarts a divendres i de les 11h a les 12h, l’alumnat d’aquests tres cursos ha treballat la llengua amb les diverses tipologies textuals. Els alumnes s’han dividit en cinc grups, de 15 alumnes a cada grup, i han anat passant pels diversos tallers lingüístics. Els primers cinc tallers eren de 12 sessions i els cinc darrers de 8 sessions.

 

Cada professor/a ha estat el conductor d’una determinada tipologia textual, així els tallers de 12 sessions han estat:

 

- Text descriptiu: descripció de persones (en català)

 

- Text narratiu: còmic (en castellà)

 

- Text poètic (en català)

 

- Text instructiu: receptes de cuina (en castellà)

 

- Textos quotidians: notes avisos i diari personal (en català)

 

Els diferents grups han anat rotant fins acabar la volta completa un total de 60 sessions entre octubre i febrer.

 

Llavors han començat els nous tallers:

 

- Text conversacional: el diàleg (en castellà)

 

- Text predictiu: els horòscops (en castellà)

 

- Text narratiu: mites i llegendes (en català)

 

- Text expositiu: les definicions (en català)

 

- Text periodístic: la notícia (en català)

 

Els diferents grups han rotat fins acabar la volta completa un total de 40 sessions entre març i juny.

 

L’objectiu final de cada un d’aquests tallers ha estat la producció de textos orals i escrits d’acord amb el taller. Inicialment s’ha treballat la seva estructura i després hem donat pas a la producció del text. Els textos escrits els haureu vist al quadern d’expressió escrita, però a més, han estat penjats pel passadís de l’escola i a la pàgina web (a aquest lloc només una petita mostra). Els textos orals produïts, vídeos i avisos només els podeu trobar a la pàgina web.

 

Dins cada un d’aquests tallers s’ha inclòs: l’ortografia, el vocabulari adient, la gramàtica i la literatura.

 

 

 

Quins textos s’han produït?

 

 

 

Textos orals: diàleg, instruccions, avisos per megafonia, poesies i rodolins.

 

 

 

Textos escrits: còmics, descripcions, notícies esbojarrades, noticiari de l’escola, definicions...

 

 

 

Quina valoració en feim ?

 

 

 

Després de cada taller l’alumne ha emplenat una rúbrica d’autoavaluació i el professor una similar on se responia al nivell d’adquisició dels continguts proposats al taller.

 

La valoració que en fan els nins-es és del tot positiva, els agrada treballar amb alumnes d’altres classes i també els gratifica el fet de treballar de forma cooperativa i en alguns casos agafar el paper de mestre-a col·laborador, també ho troben divertit i dinàmic. I la què en feim nosaltres, els mestres, és també positiva, cada grup és diferent, cada grup aporta coses noves, la improvisació i la participació de l’alumnat és un requisit imprescindible. Consideram també, que els aprenentatges són més significatius i feim així que la llengua sigui una eina on el més important és què ens serveixi per comunicar-nos.