TALLERS DE LLENGUA A PRIMER CICLE

 

Un any més, el segon i tercer nivell de Primària, treballam l'expressió oral i escrita de manera més motivadora per millorar la competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

 

  Els dimarts i dijous de 9.30 a 10:30, alumnes barrejats de segon i tercer es distribueixen en quatre grups i van rotant fins haver passat per tots els tallers. Cada taller té una durada de cinc sessions.

 

 

Cada mestre/a treballa una determinada tipología textual:

 

    

 

     -Text narratiu: el conte (s'inventen, escriuen i ilustren un conte i el conten a la resta del grup)

 

     - Text instructiu: Normes d'un joc

 

     - Text qüotidià: la nota

 

     - Text poètic: la poesia

 

 

 

Un cop acabats aquests tallers començarem els nous tallers:

 

 

 

      -Text conversacional: el diàleg i l'entrevista.

 

      -Text predictiu:la previsió metereològica

 

      -Text argumentatiu:La publicitat

 

 

 

L'objectiu de cada taller és la producció de textos orals i escrits. A la primera i segona sessió s'ha treballat la seva estructura i després s'han elaborat les produccions. Moltes d'elles es poden veure al quadern de Llengua, al passadís de primària i al blog d'aula.

  Després de cada taller el/la mestre/a ha fet una rúbrica valorant l'actitut i l'expressió i comprensió oral i escrita de cada alumne/a.