Psicomotricitat

 

La Psicomotricitat basada en els principis de B. Aucouturier té l’objectiu d’acompanyar i afavorir la maduració psicològica de l’infant, per tal d’arribar a una totalitat corporal integrada i a una relació harmònica.


Ofereix a l’infant un espai i un material que li permet, mitjançant el moviment lliure, viure, reconèixer, expressar i elaborar la seva totalitat. A la vegada que afavoreix la comunicació, la creativitat i la capacitat de representació i operació.


Les parts de la sessió psicomotriu a la nostra escola són:

 

-Ens llevam les sabates i ens posam els calcetins.

 

-Ritual d’entrada:És un primer moment per saludar-nos, escoltar-nos, recordar les normes, observar la sala i el material. Prenem consciència del propi cos, de les seves parts i la pròpia capacitat de moviment.


-Expressivitat motriu: Experimentació i investigació de les possibilitats motrius: engronsaments, balancejos, caigudes, arrossegaments, equilibris, moviments giratoris…


-Joc simbòlic: Un temps per expressar, intercanviar emocions, vivències, que facilita i enriqueix la comunicació entre els infants i amb l’adult. Un moment en el que els objectes (teles, coixins…) adquireixen una funció simbòlica.


-Jocs col·lectius

 

-Arraconam la sala i ens relaxem.

 

-Ens posam les sabates.