PROJECTE AMBIENTAL

 

Objectius Projecte Ambiental

 

 

 

El Programa de Centres Ecoambientals vol assolir els objectius següents:

 

 

 

  • Impulsar l’educació ambiental en el currículum del nostre centre.

  • Donar suport als projectes d’ambientalització.

  • Facilitar recursos informatius, formatius i educatius per aconseguir unes millores ambientals a l'escola que puguin ser mesurables i avaluables.

  • Afavorir l’intercanvi d’experiències entre els cursos de la nostra escola que comparteixen uns mateixos objectius.

  • Promoure la participació i la implicació actives de la comunitat educativa en unes bones pràctiques ambientals, no només en el centre educatiu sinó també en l’entorn.

 

 

 

 

 

 

 

El projecte d’ambientalització ha d’incloure les activitats i els programes d’educació ambiental que es té previst dur a terme durant el curs, i també una diagnosi de la situació inicial, els objectius i el pla d’acció, classificats per eixos temàtics. Nosaltres enguany treballarem bàsicament dos eixos temàtics; els Residus i la Mobilitat, dins els residus seguirem treballant les tres R i millorant el que ja feim fins ara, cercar més eficiència els punts verds i tractaments dels residus que generam cada dia i fer entendre als alumnes que és bàsic aquesta feina pel futur de tots i totes.

 

Respecte a la Mobilitat volem conscienciar de l'us de la bicicleta principalment per moure'ns per dins el municipi, nuclis urbans i com a hàbit de transport, també anar caminant o amb altres mitjans motrius sense haver d'agafar els vehicles de motor.

 

 

 

 

 

Des d’aquest punt de vista i tot entenent que els centres educatius són la base de la societat futura, es defineix el Programa de Centres Ecoambientals perquè estigui en consonància amb les necessitats de la nostra societat i el nostre entorn.

 

 

També tenim un projecte de dieta saludable d’iniciativa pròpia que s’ha anat consolidant al llarg dels anys.

Aquest projecte es va iniciar anys enrere amb els berenars saludables i inclou dos dies de fruita, un de derivats de carn o peix, un de derivats de llet i un dia de berenar lliure (menys dolços i llepolies).