Projecte lector

  

Intentam potenciar la lectura de formes diferents:

- a través de la biblioteca del centre, si un alumne vol cada dia es pot dur a casa un llibre diferent, adequat a la seva edat. Hi ha un control per part dels pares que verifiquen que el seu fill ha llegit el llibre.

- a través de la lectura individualitzada, dedicam algunes sessions a fer un seguiment de la comprensió, agilitat i rapidesa lectora de cada alumne, a tota la Primària. A partir dels resultats obtinguts, a final de curs fem unes estadístiques, i a través dels informes de cada trimestre, informem a les famílies del nivell lector del seu fill/a.

 

- lectures col·lectives a l'aula.

- a través dels tallers de teatre que es fan a 2n i 3r cicle.

- setmana del conte, intercanvi de llibres.