Sensibilització cap al medi i la dieta saludable

En el nostre centre tenim un projecte mediambiental i de dieta saludable d’iniciativa pròpia que s’ha anat consolidant al llarg dels anys.

Aquest projecte es va iniciar anys enrere amb els berenars saludables i inclou dos dies de fruita, un de derivats de carn o peix, un de derivats de llet i un dia de berenar lliure (menys dolços i llepolies).

 

A l’actualitat i per tal d’intentar reduir residus el centre recomana dur el berenar dins una carmanyola per evitar el plàstic i el paper d’alumini.

Es fa també a les diferents aules, una recollida selectiva dels residus (paper, envasos i matèria orgànica). S’utilitzen posteriorment els residus orgànics per elaborar compost que després s’empra dins el mateix centre.