Centre col·laborador per la preparació de practicants

 

El nostre centre participa en la preparació dels futurs professionals de l'ensenyament en el programa proposat per la UIB (Universitat de les Illes Balears) per tal d'oferir la nostra experiència als futurs mestres intercanviant coneixements i aprofitant d'ells el seu dinamisme i les noves corrents d'aprenentatge.