Biblioteca

 

Disposem d’un volum força nombrós de llibres, uns 3.000. La biblioteca està totalment informatitzada i això ajuda molt a fer més àgil el servei de préstec que és diari. A començament de curs, fem propostes de noves adquisicions, segons els projectes que es volen treballar a les aules i també segons els interessos que tenen els mestres i els alumnes. Cada any dedicam una partida de diners per renovació i nova adquisició de llibres, també per fer subscripcions a revistes escolars.

Els alumnes fins a 4t llegeixen col·leccions ja preestablertes per l'encarregada de la biblioteca, però a partir de 5è i 6è de primària trien lliurement el llibre que volen. Tenen una sessió cada grup per tal de poder venir a la biblioteca remenar, triar, demanar, etc. Els bons lectors llegeixen molt.

Contam amb la col·laboració d'un grup de pares i mares que sempre estan disposats a folrar llibres, ja que és una tasca molt lenta i que necessita molt de temps.