Apadrinament lector

A grans trets, l’experiència consisteix en que els alumnes de sisè ajuden a llegir als companys de primer curs, per parelles i de forma individualitzada. A cada alumne de sisè (padrí) se li assigna un alumne de primer (fillol) amb l’objectiu que la lectura comuna dels dos, d’acompanyament per part del padrí i activa per part del fillol, ajudi a aquest darrer en l’assoliment de la lectoescriptura. Cal deixar clar que els padrins i padrines no ensenyen a llegir, sinó que asseguren la lectura regularment als nins i nines que ja n’han après o que estan en aquest procés . L'activitat es dur a terme els divendres ,durant uns 30 minuts.

Els objectius que ens plantegem en iniciar aquest projecte són diversos i els podem agrupar fonamentalment en aquests punts:

- Per una banda, volem afavorir la comunicació entre els alumnes dels diferents cicles i, per l’altra, fomentar actituds d’interès envers la lectura. Desitgem que tots els nostres alumnes trobin en la lectura un món interessant on no sols es pot desenvolupar “una activitat de l’escola” com és la lectura, sinó que es pot somiar, compartir i viure conjuntament i amb il·lusió la màgia dels llibres.

- Que els nostres alumnes més grans treballin i assumeixin el compromís i la responsabilitat de vetllar pels alumnes de primer. Desitgem que se sentin “importants” dins del procés lector dels més petits i, d’aquesta manera, fomentar el seu propi interès envers la llengua escrita amb respecte a la diversitat de cadascú.

- Fer avançar els nostres alumnes de primer en l’aprenentatge de la lectura a través de la motivació i els vincles afectius i de solidaritat entre les parelles de lectors dels dos cursos.

- Ampliar el temps de comunicació oral en la llengua vehicular de l'escola.