PROJECTES

 

En aquest apartat de “Projectes” volem explicar molt breument aspectes  extraoficials de l'escola que ens defineixen.