TUTORIES 2016-17

 

E. INFANTIL (3 ANYS)

 

 

 

Xisca Cifre

E. INFANTIL (4 ANYS)

 

 

 

Marilen Tomàs

E. INFANTIL (5 ANYS)

 

 

 

Eva Garcia

1r E. PRIMÀRIA

 

 

 

Margalida Alemany

 

2n E. PRIMÀRIA

 

 

 

Antònia Cifre

3r E. PRIMÀRIA

 

Imma Bailac i Tolo Munar

 

 

4rt E. PRIMÀRIA

 

 

 

Aina Soldevilla

5è E. PRIMÀRIA

 

 

 

 Margalida Buades

 

6è. E. PRIMÀRIA

 

 

 

Pere Pons

 

 

 

MESTRES (+ 1)

 

E. INFANTIL

Yolanda Martín

MESTRE DE RELIGIÓ

Nadal Llompart

 

 

 

MESTRES ESPECIALISTES

 

MÚSICA

Joan Daniel

ANGLÈS

 

CIÈNCIES NATURALS

Joana Morell

          

         Maria Magdalena Riera

E. FÍSICA

Martí Roca

 

 

COORDINADORS-ES

 

   

E. INFANTIL

 

Yolanda Martín

1r CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Martí Roca

2n CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Ana Soldevilla

EQUIP DE SUPORT

Antònia Oliver

 

 

 

EQUIP DE SUPORT.

 

PT.

Antònia Oliver

AL.

M. Antònia Serra

AD.

Imma Bailac

ATE.

Beatriu Ribot  i Carme

 

 

 

EQUIP DIRECTIU.

 

DIRECTOR.

M. Antònia Serra

CAP D'ESTUDIS

Antònia Oliver

SECRETARI

Tolo Munar

 

 

 

ADSCRIPCIÓ D'ESPECIALISTES I EQUIP DIRECTIU ALS CICLES

 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Nadal Llompart (Religió)

M. Antònia Serra (AL)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

- PRIMER CICLE

Imma Bailac (AD)

Maria Magdalena Riera

Tolo Munar

Martí Roca

- SEGON CICLE

Joan Daniel (E. Artística)

 Joana Morell (anglès)

Antònia Oliver (PT)