TUTORIES 2017-18

 

E. INFANTIL (3 ANYS)

 

 

 

Aina Mª Soler

E. INFANTIL (4 ANYS)

 

 

 

Francisca Cifre

E. INFANTIL (5 ANYS)

 

 

 

Margalida Alemany

1r E. PRIMÀRIA

 

 

 

Margalida Horrach

 

2n E. PRIMÀRIA

 

 

 

Àngela Perelló

3r E. PRIMÀRIA

 

Antònia Cifre

 

 

4rt E. PRIMÀRIA

 

 

 

Pere Pons

5è E. PRIMÀRIA

 

 

 

 Ana Soldevilla

 

6è. E. PRIMÀRIA

 

 

 

Margalida Buades

 

 

 

MESTRES (+ 1)

 

E. INFANTIL

Eva García

MESTRE DE RELIGIÓ

Xisca Bergas

 

 

 

MESTRES ESPECIALISTES

 

MÚSICA

Joan Daniel

ANGLÈS

 

CIÈNCIES NATURALS

Joana Morell

          

         Tolo Munar

E. FÍSICA

Martí Roca

 

 

COORDINADORS-ES

 

   

E. INFANTIL

 

Eva García

1r CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Imma Bailac

2n CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Joan Daniel

 

EQUIP DE SUPORT

Antònia Oliver

 

 

 

EQUIP DE SUPORT.

 

PT.

Antònia Oliver

AL.

M. Antònia Serra

AD.

Imma Bailac

ATE.

Marilén Capllonch

 

 

 

EQUIP DIRECTIU.

 

DIRECTOR.

M. Antònia Serra

CAP D'ESTUDIS

Antònia Oliver

SECRETARI

Tolo Munar

 

 

 

ADSCRIPCIÓ D'ESPECIALISTES I EQUIP DIRECTIU ALS CICLES

 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Martí Roca

M. Antònia Serra (AL)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

- PRIMER CICLE

Imma Bailac (AD)

Joana Morell

Xisca Bergas

- SEGON CICLE

Joan Daniel (E. Artística)

 Tolo Munar