Aquests són els tallers de llengües que hem iniciat el mes d'octubre

A PRIMER CICLE:
Ramon:           Textos poètics: Poesia
Antònia:          Textos narratius: El conte
Marga:            Textos instructius: Normes d'un joc
Xesca:            Textos quotidians: Notes
A SEGON CICLE:
Aina:               Textos argumentatius: El debate (cast)
Margalida:        Textos narratius: Microrelats
Montse:           Textos instructius: Itineraris
Marga:             Textos quotidians:Cartes, correus electrònics...
Joan Daniel:     Textos conversacionals: Monòlegs