Aquests són els tallers de llengües que hem organitzat aquest curs:

A PRIMER CICLE:
Ramon:           Textos poètics: Poesia
Antònia:          Textos narratius: El conte
Marga:            Textos instructius: Normes d'un joc
Xesca:            Textos quotidians: Notes
A PRIMER CICLE:

Ara treballam L'entrevista, el diàleg, els cartells publicitaris i la carta personal.

A SEGON CICLE: 2ona fase
Aina:               Textos poéticos: Poemas y canciones (cast.)
Margalida:        Textos instructius: Prospectos de medicamentos (cast.)
Montse:           Textos narratius: Diari personal
Marga:             Textos quotidians: Cuestionarios y Formularios (cast.)
Joan Daniel:     Textos argumentatius: article de premsa
A SEGON CICLE:
Aina:               Textos argumentatius: El debate (cast)
Margalida:        Textos narratius: Microrelats
Montse:           Textos instructius: Itineraris
Marga:             Textos quotidians:Cartes, correus electrònics...
Joan Daniel:     Textos conversacionals: Monòlegs