En aquest apartat tornarem a compartir aquest curs produccions fetes pels alumnes de 2n cicle als tallers de llengües.

 

 

TALLER DE LLENGÜES (1ª fase):
Aina:               Textos narratius: Fábulas (cast)
Margalida:        Textos conversacionals: Entrevistes
Pere:               Textos narratius: Rondalles
Imma:             Textos descriptius: Biografias (cast.)
Joan Daniel:     Textos argumentatius: Instàncies