En aquest apartat compartirem produccions fetes pels alumnes de 2n cicle als tallers de llengües que hem iniciat aquest curs.

 

 

 

TALLER DE LLENGÜES (2ª fase):
Aina:              Textos conversacionales: conversaciones cotidianas (cast.)
Margalida:       Textos periodístics: la notícia
Pere:              Textos narratius: Mites i llegendes
Imma:            Textos predictius: Horòscops (cast.)
Joan Daniel:    Textos Expositius: Definicions

 

 

TALLER DE LLENGÜES (1ª fase):
Aina:               Textos instructius: Receptes de cuina (cast)
Margalida:        Textos de la vida quotidiana: Avisos, notes, …
Pere:               Textos narratius: Còmic (cast)
Imma:             Textos descriptius: Retrat
Joan Daniel:      Textos poètics: Poesia