HORT ESCOLAR


Els nostres alumnes viuen en un entorn rural, però desconeixen bona part de les feines tradicionals de l'agricultura i necessiten experimentar, de primera mà, la feina de subsistir de la terra que ha estat una activitat molt important en la història.


Volem fer-los viure la preparació, la cura d'un hortet i la recollida del fruit, així com treure els propis aliments i que se n'adonin que els aliments no provenen d'uns envasos i bosses de plàstic que trobam als supermercats.


Finalment, aquest projecte acabarà amb la realització de qualque taller de cuina, a partir de la recollida dels productes del propi hortet.