FILOSOFIA

 

            La proposta de Filosofia 3/18 té com a finalitat reforçar les habilitats de pensament a l’escola amb l’objectiu de formar ciutadans que pensin i parlin raonablement, elements essencials per a la participació democràtica. Es treballen particularment les àrees de comprensió, anàlisi i solució de problemes.

            Amb el programa “Juguem a pensar” es treballa l’educació reflexiva, les habilitats cognitives i l’estreta relació entre pensament i llenguatge.

            Filosofia 3/18 potencia les quatre grans estratègies : escoltar, parlar, llegir i escriure d’una forma integrada.

            L’objectiu fonamental d’aquest projecte és el d’ajudar als alumnes a pensar millor per sí mateixos.

 

 

Treballam les habilitats de pensament mitjançant :

  • els jocs i les activitats lúdiques
  • els contes populars i tradicionals
  • l’educació per l’art