Estimulació del llenguatge oral a Infantil

 

La intervenció educativa te com a finalitat desenvolupar uns processos d'ensenyament - aprenentatge que capacitin als nins per:

  1. Expressar sentiments desitjos i idees mitjançant el llenguatge oral, ajustant-se progressivament a diferents contexts lingüístics i situacions de comunicació habituals i quotidianes i als diferents interlocutors.

  2. Comprendre les intencions i missatges que comuniquen altres nins o nines i persones adultes, en els diferents contexts lingüístics, valorant el llenguatge oral com a medi de relació amb els altres.

 

Els Tallers d'Educació Infantil de llenguatge Oral, consten d'una sèrie d'activitats i pautes dirigides al desenvolupament de conductes prèvies a l'aprenentatge del llenguatge i un pla d'activitats per a la seva estimulació.

Es realitza un treball ordenat que ajuda a l'àmbit de la comunicació i a la vegada, es realitza una tasca preventiva amb la finalitat d'evitar possibles dificultats de parla.