TALLERS D'ART

El treball de l'art a l'educació infantil és molt positiu i motivant, ja que la resposta dels nins i nines, tant a nivell d'adquisició de tècniques, de destreses plàstiques com a nivell d'entusiasme, és molt engrescadora.

Dedicam una sessió setmanal als tallers d'art on treballam diferents continguts i tècniques: els colors primaris i secundaris, les formes geomètriques, les línies, retallat, estampat, esquinçat... característiques que podem trobar presents en obres de Miró, Mondian, Kandinsky, Klee, Picasso,... Per tot això, la feina de tallers la relacionam amb l'estudi d'un artista, on es coneixen aspectes de la seva vida i algunes de les seves creacions. Realitzam algunes sessions amb els infants i a cada una d'elles es treballen continguts i tècniques diferents, sempre potenciant les creacions pròpies, totes elles valorades i apreciades i amb el seu estil personal. L'obra de l'artista ha de ser el punt de partida, el punt de reflexió inicial o final.

També treballam artistes més propers, visitant alguna galeria d'art o museu del nostre entorn.

En conclusió, el que cercam és crear un ambient d'expectació que ens aboqui tant a mestres, infants i famílies a realitzar una primera immersió envers la màgia de l'obra de diferents artistes i a la producció artística motivadora, experimental i engrescadora dels nostres infants.