RACONS

 

Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Organitzats en grups reduïts, els nins i nines aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Es porta un control de manera que cada nin/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per tots els diferents racons de treball. Alguns d'aquests racons són: racó de cuineta, de construccions, de cotxes, de metges, de disfresses, de grafomotricitat, de pintura, de biblioteca, de lectoescriptura, d'animals, etc.

Els racons ens permeten tenir una atenció més individualitzada a cada nin/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades.