Música

 

A Infantil, la cançó és l'eix transversal a partir del qual s'estructuren la resta de continguts. Amb ella idò treballam la pulsació, el ritme i la melodia.

 

A Infantil cantam, cantam i cantam. També començam a sonar l'instrumental Orff (xilòfons, metal·lòfons,...), i feim audicions, cercant en elles la relaxació i també la reflexió.

A vegades ballam i feim exercicis d'expressió corporal.