LA FAMÍLIA CONVIDADA

 

Aquesta experiència, presentada en forma de proposta, vol ser un pont de comunicació entre l'escola i les famílies.

 

L'activitat central que emmarca aquesta proposta és la de convidar la família dels nostres infants a l'aula i ells presenten una activitat que ja ha estat programada i preparada conjuntament amb la tutora. La durada prevista és d'uns 50 minuts. Les activitats són obertes i poden ser o no relacionades amb els seus treballs, països, tallers, viatges..., etc.