EDUCACIÓ EMOCIONAL

Les vivències emocionals i afectives són el motor de la nostra vida i de les nostres relacions, per tant també ho haurien de ser de l'educació.

Una de les finalitats de l'educació infantil (i de totes les etapes en general) és el desenvolupament integral de la persona. Per aquest motiu, consideram fonamental el fet de tractar l'Educació. Emocional ja des de ben petits, ja que ajuda al seu creixement global, integral i harmònic de l'infant.

L'Educació. Emocional és un procés educatiu, continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional i a la vegada cognitiu, contribuint els dos al desenvolupament de la personalitat integral.

Si l'infant coneix i identifica les seves emocions, es coneix més a ell mateix, desenvolupa la seva autoestima i accepta més els altres i la relació amb aquests.

En resum, podem dir que tot té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.

Dins els objectius es poden anomenar:

  • Reconèixer les emocions bàsiques (alegria, tristor, por i ràbia).

  • Controlar els nostres estats emocionals; compartir les emocions.

  • Identificar i expressar el propi estat emocional en diferents moments del dia i en diferents llenguatges.

  • Adquirir estratègies que ajudin a experimentar emocions agradables.

  • Imitar i reproduir diferents emocions a través de l'expressió corporal i facial.

  • Oferir tot un ventall de recursos pels infants, que facilitin vies de comunicació i millora de la convivència.

  • Fomentar l'educació emocional i constructiva entre els infants.