• LA CAPSA DE VIDA ( 4T EI – 3 ANYS )

 

 

 

A) JUSTIFICACIÓ

 

L’objectiu d’aquest activitat és que cada infant doni a conèixer la seva història personal a través d’objectes, records o fotos significatives per ell/a. També és important que l’infant prengui consciència del pas del temps i es senti protagonista explicant-la als seus companys. D’aquesta manera treballem l’exposició oral i la memòria.

 

 

 

B) OBJECTIUS

 

- Donar a conèixer com és cada un dels infants, generant sentiment de grup.

 

- Donar protagonisme a tots i a cada un d’ells.

 

- Incentivar als infants a participar en la conversa, essent capaç d’explicar-ho als seus companys.

 

- Interès per decorar la capsa amb l’ajuda de les famílies (implicació pares), posant dins la capsa elements i objectes significatius per a l’infant.

 

- Recordar i manifestar a partir del llenguatge les diferents experiències i/o emocions viscudes a través dels objectes, fotografies,...

 

- Treballar l’atenció, així com les normes per a una bona comunicació i convivència: demanar el torn de paraula, escoltar i respectar a qui parla, seure bé,...

 

 

 

C) CONTINGUTS

 

- Coneixement de tots i cada un dels infants de l’aula.

 

- Creació del sentiment de grup.

 

- Normes de comunicació i convivència.

 

- Elements i objectes significatius de l’infant.

 

 

 

D) AVALUACIÓ

 

L’avaluació serà inicial, contínua i final. Avaluarem tant el procés d’ensenyança com el d’aprenentatge, mitjançant l’observació directa de tot el procés, les seves verbalitzacions i dificultats.