PLA D’ACOLLIMENT PER A NOUVINGUTS.

 

L’escola té un pla d’acolliment pels alumnes que es matriculen per primera vegada a l’escola.

 

Aquest pla consta de tres actuacions:

 

- Un quadern de benvinguda per a les famílies dels nins que es matriculen per primera vegada dins el termini ordinari, on se’ls informa de l’ideari del centre, horari, projectes, normes de funcionament,...

 

- Una jornada de portes obertes per donar a conèixer les instal·lacions del centre.

 

- Activitats específiques a les aules amb alumnes d’incorporació tardana, per tal de facilitar al màxim la seva integració dins el context escolar.