LLIBRES DE TEXT CURS 2018-19

 

ED. PRIMÀRIA

 

Primer nivell (CATALÀ)

 

Matemàtiques: ED VICENS VIVES  Aula Activa 

 

ISBN 978-84-682-2096-3 (Activitats: 1.1, 1.2, 1.3)

 

Matemàtiques: Quadernets de Matemàtiques: Set i mig de l’1 al 6 ED. TEIDE   

ISBN 978-84-307-7865-2

 

 

Llengua Catalana:  ED. VICENS VIVES  Aula Activa

Activitats LLENGUA: 1.1, 1.2, 1.3 

ISBN 978-84-682-2100-7

 

Lengua Castellana Ed. VICENS VIVES. Aula Activa

Activitats CHIMPA: 1.1, 1.2, 1.3

ISBN 978-84-682-2717-7 

 

Naturals  ED.VICENS VIVES Aula Activa

Activitats Naturals 1

ISBN 978-84-682-2155-7

 

Socials  ED.VICENS VIVES  Aula Activa

Activitats Socials 1

ISBN 978-84-682-2153-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segon nivell (CATALÀ)

 

Matemàtiques: ED VICENS VIVES  Aula Activa

ISBN 978-84-682-3002-3 (Activitats: 2.1, 2.2, 2.3)

 

Matemàtiques: Quadernets de Matemàtiques: Set i mig del 7 al 12

ED. TEIDE   

ISBN 978-84-307-7828-7

 

 

Llengua Catalana:  ED. VICENS VIVES  Aula Activa

Activitats XAT: 2.1, 2.2, 2.3 

ISBN 978-84-682-3004-7

 

Lengua Castellana Ed. VICENS VIVES. Aula Activa

Activitats CHIMPA: 2.1, 2.2, 2.3

ISBN 978-84-682-3007-8 

 

Naturals  ED.VICENS VIVES Aula Activa

Activitats Naturals 2

ISBN 978-84-682-3009-2

 

Socials  ED.VICENS VIVES  Aula Activa

Activitats Socials 2

ISBN 978-84-682-3008-5

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tercer nivell (CATALÀ)

 

Català: Llengua, Aprendre és créixer  ED. ANAYA

ISBN 978-84-678-4911-0 (Quadern 1)

ISBN 978-84-678-4912-7  (Quadern 2)

ISBN 978-84-678-4913-4  (Quadern 3)

 

Matemàtiques: Aprendre és créixer  ED. ANAYA.

ISBN 978-84-678-4916-5  (Quadern 1)

ISBN 978-84-678-4917-2  (Quadern 2)

ISBN 978-84-678-4918-9  (Quadern 3)

 

Quadernets de matemàtiques: Vuit i mig de l’1 al 6. ED.TEIDE.

ISBN 978-84-307-797-3

 

Castellà: Lengua, Aprender es crecer. ED. ANAYA.

ISBN 978-84-678-4765-9  (Quadern 1)

ISBN 978-84-678-4766-6  (Quadern 2)

ISBN 978-84-678-4767-3  (Quadern 3)

 

Anglès: Great Explorers 3r, ED. OXFORD.  Activity book.

 ISBN 978-0-19-450741-7    

 

Naturals  ED.VICENS VIVES  Aula Activa

Activitats Natural 3

ISBN 978-84-682-2160-1

 

Socials  ED.VICENS VIVES  Aula Activa

Activitats Socials 3

ISBN 978-84-682-2158-8

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Quart nivell (CATALÀ)

 

Matemàtiques: Aprendre és créixer. ED. ANAYA.

ISBN 978-84-678-7992-6  (Quadern 1)

ISBN 978-84-678-7993-3  (Quadern 2)

ISBN 978-84-678-7994-0  (Quadern 3)

 

Anglès: Great Explorers 4t.  ED. OXFORD  Activity book.

ISBN 978-0-19-450760-8     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cinquè nivell (CATALÀ)

 

Matemàtiques: Aprendre és créixer   ED. ANAYA  Illes Balears.

ISBN 978-84-678-3478-9  (Quadern 1)

ISBN 978-84-678-3479-6  (Quadern 2)

ISBN 978-84-678-3480-2  (Quadern 3)

 

 

Anglès: Great Explorers 5.  Activity book. ED. OXFORD.

ISBN 978-0-19-450778-3

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sisè nivell (CATALÀ)

 

Matemàtiques: Aprendre és créixer. ED. ANAYA. Illes Balears.

ISBN 978-84-678-3483-3  (Quadern 1)

ISBN 978-84-678-3484-0  (Quadern 2)

ISBN 978-84-678-3485-7  (Quadern 3)

 

 

Anglès: Great Explorers 6. Activity book, ED. OXFORD.

ISBN 978-0-19-450798-1